Make your own free website on Tripod.com
 

Misi & Visi

Carta Organisasi

 

Misi

Menjadi sebuah pusat kecemerlangan ilmu dan maklumat ke arah melahirkan rakyat yang membangun.

Visi

Mewujudkan masyarakat 'Khayr Ummah yang berilmu dan bermaklumat

Objektif

  • Membuka peluang melanjutkan pelajaran tinggi yang lebih luas kepada masyarakat KETENGAH khususnya dan masyarakat luarbandar secara keseluruhannya.
  • Mempercepatkan pembangunan KETENGAH melalui bidang pendidikan dan menjadikannya sebagai pemangkin pembangunan sosio-ekonomi.
  • Memberi peluang kepada penduduk KETENGAH / masyarakat luar bandar mendapat kemahiran di bidang teknikal dan IT seterusnya merapatkan jurang digital (Digital Divide) antara masyarakat desa dan masyarakat kota.
  • Berusaha menjadi pusat kecemerlangan yang menggabungkan unsur-unsur pendidikan, ICT dan penyelidikan.
  • Mempercepatkan peningkatan taraf sosio ekonomi masyarakat melalui penyelidikan dan pengembangan serta prasarana pendidikan.

 

Menu Utama

Pentadbiran

Bantuan Kewangan

Aplikasi OnLine

 
 2004 Kolej Ketengah, Jalan Sultan Sulaiman, 23400 Al Muktafi Billah Shah, Dungun,
 Terengganu Darul Iman Tel : +609 8222861 Fax : +609 8222862
 Hakcipta Terpelihara Kolej Ketengah 2005
TERM & CONDITION | DISCLAIMER